På grund av den rådande coronapandemin har det beslutats att all visnings-
verksamhet på Torsten Nordströms Museum ställs in sommaren 2020.
Besök gärna vår utställningsaffär i en av bodarna på gården, som är öppen
tisdag-fredag kl. 10-15 och lördagar kl. 12-16 under hela sommaren.
Den är ett fint exempel på hur en färgaffär kunde se ut i början på 1900-talet.
Välkomna!